Pliki JPK w formacie MS Excel: Struktury: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT, faktury VAT - JPK_FA, magazyn - JPK_MAG, wyciąg bankowy - JPK_WB i księgi rachunkowe - JPK_KR (POBIERZ DEMO JPK ZA DAMRO) | Czytaj więcej…