Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że obywatel unii europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem unii europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi | Czytaj więcej…