OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2017, poz. 1309
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 510

Dz.U. 2019, poz. 510

Załącznik 1
Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Załącznik 2
Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych


Formularze branżowe > Transport > Dokumenty Transportowe > Towary niebezpieczne