ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2014 poz. 645
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1315

Nowe wersje wzorów zarządzenia zabezpieczenia obowiązują od dnia 30 lipca 2020 r.


Dz.U. 2020 poz. 1315

Załącznik 1
ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia

Załącznik 2
ZZ-2 Kolejne zarządzenie zabezpieczenia

Załącznik 3
ZZ-3 Zarządzenie zabezpieczenia

Formularze branżowe > Finansowe > Windykacja i należności