ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. Wzór dostępny do pobrania w interaktywnym formacie MS Word.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 174
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1776

Dz.U. 2018, poz. 1776

Załącznik
Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza