OBWIESZCZENIE ministra finansów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. Wzór dostępny do pobrania w interaktywnym formacie MS Word.

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 783
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 985

Dz.U. 2019 poz. 985

Załącznik
WIA-WN Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza