ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej. Wzór dostępny w aktywnym formacie PDF.

 

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 2079
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 2520

Dz.U. 2018, poz. 2520

 

Załącznik 1

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Izba/Służba Celno-Skarbowa