Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych. Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2010 nr 29 poz. 152
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2018 poz. 699

Dz.U. 2018 poz. 699

Załącznik
Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych

Formularze branżowe > Urzędowe > Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)