Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Wygasły akt prawny: Dz.U. 2013 poz. 883
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1102


Dz.U. 2020 poz. 1102

Załącznik 2
Opinia służbowa policjanta

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Policja