OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu. Wzór dostępny do pobrania w interaktywnym formacie PDF.


Akt posiada tekst jednolity:  Dz.U. 2015, poz. 231
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1085

Dz.U. 2019, poz. 1085

Załącznik
Karta zgonu

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Karty medyczne