ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 250
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1659

Wzory orzeczeń lekarskich obowiązują od dnia 1 września 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1659

Załącznik 1
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Załącznik 6
Karta konsultacyjna neurologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Załącznik 8
Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Załącznik 9
Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi

Załącznik 10
Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Załącznik 11
Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Załącznik 12
Wzór pieczęci lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami

Załącznik 13
Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia, wymaganego do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Badania lekarskie kierowców