OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Karta badania lekarskiego Karta badania lekarskiego

Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
Dz.U. 2019, poz. 1659 (załącznik 11)

Dostępność: W magazynie

16,00 zł  (19,68 zł brutto)

* wymagane pola

16,00 zł  (19,68 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Karta badania lekarskiego stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Wzór Karty Badania Lekarskiego dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF

Podstawa prawna: 1 września 2019 r.
Dz.U. 2019, poz. 1659 (załącznik 11)

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców musi udać się do uprawnionego lekarza w celu uzyskania oceny stanu zdrowia osoby badanej oraz stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami. Osoba posiadająca skierowanie zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie.

Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia w zakresie:
1) narządu wzroku;
2) narządu słuchu i równowagi;
3) układu ruchu;
4) układu sercowo naczyniowego i układu oddechowego;
5) układu nerwowego, w tym padaczki;
5a) obturacyjnego bezdechu podczas snu;
6) czynności nerek;
7) cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;
8) stanu psychicznego;
9) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;

Karta badania lekarskiego określa:
1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
2) zakres: a) badań lekarskich, b) konsultacji u lekarzy specjalistów, c) pomocniczych badań diagnostycznych;
3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań,
4) wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
5) dodatkowe kwalifikacje;
6) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
7) wysokość opłaty za badanie lekarskie, Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wystawia orzeczenie lekarskie. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba badana, a kopię orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badania prowadzonej w formie karty badania lekarskiego.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj