OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • kalkulator Zaliczka miesięczna na podatek 2022 r kalkulator Zaliczka miesięczna na podatek 2022 r
  • KALKULATOR KWARTALNY SKALA 2022 KALKULATOR KWARTALNY SKALA 2022

Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek według zasad ogólnych 2022 r. (12% / 32%) "POLSKI ŁAD 2.0"

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Kalkulator dotyczy 2022 r.

Dostępność: W magazynie

0,00 zł  (0,00 zł brutto)

* wymagane pola

0,00 zł  (0,00 zł brutto)

Szczegóły

KALKULATOR Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek "POLSKI ŁAD od 01.07.2022 r." - zasady ogólne, skala podatkowa 12 / 32%

Kalkulator wylicza automatycznie miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek, jak również wysokość nowej składki zdrowotnej, którą podatnicy obowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego według zasad określonych w ustawie. W przypadku rozliczeń kwartalnych, składkę zdrowotną opłacamy w cyklu miesięcznym.

Kalkulator uwzględnia kwotę wolną od podatku wysokości 30 tys. zł, zatem miesięczny dochód narastająco poniżej tej kwoty nie jest obciążony podatkiem. Z początkiem 2022 r., w związku z wprowadzeniem 'Polskiego Ładu' nie zwalnia on jednak od naliczania składki zdrowotnej, niezależnie od wysokości dochodu.

Uwaga: Kalkulator wylicza zaliczkę na podatek według skali 17/32% za miesiące styczeń - maj 2022 r. (wersja miesięczna) lub za pierwszy kwartał (wersja kwartalna).
W rozliczeniu za miesiąc czerwiec (zaliczka płatna do 20 lipca), jak i kolejne miesiące lub od drugiego do czwartego kwartału (wersja kwartalna), kalkulator stosuje już nową skalę podatkową (12/32%), jak również uwzględnia skumulowaną nadpłatę podatku powstałą w poprzednich miesiącach, w związku z obniżeniem skali podatkowej, ze skutkiem od początku roku.

SKALA PODATKOWA 2022 r. WRAZ Z NOWELIZACJĄ OD 1 LIPCA 2022 R.

Od 2022 r. w ramach tzw. "Polskiego Ładu", kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. Drugi próg podatkowy został podniesiony do kwoty 120 tys. zł.

Wraz z wejściem w życie 1 lipca 2022 r., znowelizowanych przepisów podatkowych, ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r., które obniżają pierwszą stawkę opodatkowania z 17% na 12%, skala podatkowa na cały 2022 r. prezentuje się następująco:

  • podstawa obliczenia podatku do 120 000 zł.
    - podatek: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3 600 zł),
  • podstawa obliczenia podatku ponad 120 000 zł.
    - podatek: 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

SKŁADKA ZDROWOTNA NA SKALI PODATKOWEJ 12% 32% "Polski Ład"

Roczną podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (przychodami i kosztami w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych). Różnicę tę pomniejszamy o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Dla podatników na jednoosobowej działalności gospodarczej, rozliczających się na skali podatkowej 12/32%, opłacamy miesięcznie 9% składkę zdrowotną od uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu narastająco. Do wartości dochodu 3 010 zł miesięcznie płacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 270,9 zł/m-c. Wysokość składki wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. Przepisy "Polskiego Ładu" zmieniają termin zapłaty składki zdrowotnej, która będzie płatna na dzień 20 danego miesiąca, o ile nie jest to dzień świąteczny.  

Ważne: Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

W ramach ‘Polskiego Ładu’ od początku 2022 r. nie odliczamy składki zdrowotnej od podatku w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. 

Kwota wolna od podatku w 2022 r. - zmiana przepisów od 1 lipca 2022 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w pierwszej połowie 2022 r. miała zastosowanie stała kwota wolna od podatku wysokości 5 100 zł rocznie (30 tys. zł * 17%) niezależnie od wysokości dochodu podatnika. Stosowana jest w pierwszym przedziale, w drugim natomiast (dochody powyżej 120 tys.zł), zawarta jest już w wartości 15 300 zł. Do miesiąca uzyskania przez podatnika narastająco dochodu wys. 30 tys. zł., zaliczka na podatek nie jest wyliczana. Ze względu na nowelizację przepisów podatkowych, zmianę pierwszej stawki podatkowej z 17% na 12%, zmniejszeniu ulega również kwota wolna od podatku do wysokości 3 600 zł rocznie (30 tys. zł * 12%). Nową skalę podatkową, jak również nowę kwotę wolną od podatku stosujemy do dochodów osiągniętych w całym 2022 r.

NOWY ROK SKŁADKOWY W "POLSKIM ŁADZIE" - Zaliczka na podatek dochodowy

Ze względu na fakt, iż wedle najnowszych przepisów ustawodawca za rok składkowy uznaje okres od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego, zatem za styczeń 2022 r. składkę płacimy na starych zasadach, a o jej wysokości nie będzie stanowiła wysokość dochodu (podatek liniowy czy też skala podatkowa 17/32%.), natomiast liczona ona będzie w wysokości 9% od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r., tzn. kwoty 6 221,04 zł. Składkę zdrowotną za styczeń 2022 r., zapłacimy w wysokości 419,92 zł. Pamiętajmy jednak, iż nie odliczymy już wówczas 7,75% od podstawy opodatkowania. Składka zdrowotna za luty liczona jest od dochodu styczniowego, płatna do 21 marca. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za marzec liczona jest narastająco, uwzględniamy tu: przychody ze stycznia + przychodu z lutego – koszty ze stycznia – koszty z lutego – suma dochodów za poprzednie m-ce, czyli w tym przypadku za styczeń. itd.

LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ - podatnicy na skali podatkowej 12 / 32%

Ulga dla klasy średniej wprowadzona przez rząd od początku 2022 r., a zlikwidowana nowelizacją przepisów podatkowych od 1 lipca 2022 r., obejmowała podatników skali podatkowej na JDG, których roczny dochód, rozumiany jako: przychód - koszty uzyskania przychodu, kształtował się w zakresie kwot 68 412 zł do 133 692 zł. Sposób obliczania ulgi przedstawia poniższa formuła:

1. Podatnicy, którzy osiągnęli dochód w przedziale 68 412 do 102 588 zł, jest to: (dochód x 6,68% – 4566 zł) : 0,17,
2. Podatnicy, którzy osiągnęli dochód wyższy niż 102 588 zł. do kwoty 133 692 zł. włącznie jest to (dochód x (-7,35%) + 9829 zł) : 0,17.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów podatkowych od 01.07.2022, ulga dla klasy średniej zostaje zlikwidowana. Stanowi to niewątpliwie ulgę dla księgowych, jednakże Ministerstwo Finansów pozostawiło możliwość skorzystania z tego mechanizmu, w przypadku gdyby hipotetyczny podatek w skali rocznej, wyliczony na skali 17/32% z ulgą dla klasy średniej okazał się niższy niż liczony według skali 12/32%. Taka symulacja zostanie przeprowadzona przez urząd skarbowy po zakończeniu roku podatkowego i korzystniejsze dla podatnika naliczenie podatku będzie obowiązującym. W przypadku wystąpienia  nadpłaty, naczelnik urzędu skarbowego powiadomi podatnika o tej różnicy w terminie 21 dni od złożenia zeznania i zwróci powstałą nadpłatę. 

 

----------------

* Produkt dostępny przy zakupie pojedynczo, lub w ramach pakietów formularzy: MAŁY, ŚREDNI lub MAX.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj