Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Kalkulator podatkowy - Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek według zasad ogólnych 2024 r. (skala podatkowa)
   Kalkulator podatkowy - Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek według zasad ogólnych 2024 r. (skala podatkowa)
   Kalkulator podatkowy - Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek według zasad ogólnych 2024 r. (skala podatkowa)

   Kalkulator podatkowy - Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek według zasad ogólnych 2024 r. (skala podatkowa)

   Skala podatkowa: 12% i 32%

   Kalkulator dotyczy 2024 r.

   45,00 zł
   (45,00 zł brutto)

   Format produktu

   Format produktu

   Zakup w pakiecie

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 50
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 299,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: bez limitu pobrań
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 389,00 zł netto

   Opis

   KALKULATOR Zaliczka miesięczna / kwartalna na podatek: 2024 r. - zasady ogólne, skala podatkowa 12 / 32%

   Kalkulator to wygodne, proste w obsłudze narzędzie służące do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się na zasadach ogólnych w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Na podstawie wprowadzonych danych, takich jak:

   • Przychód,
   • Koszty,
   • Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu,

   kalkulator wylicza automatycznie miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek, jak również wysokość składki zdrowotnej, którą podatnicy od 2022 r. obowiązani są wpłacać w ciągu roku podatkowego według zasad określonych w ustawie. W przypadku rozliczeń kwartalnych, składkę zdrowotną opłacamy w cyklu miesięcznym.
   Kalkulator uwzględnia kwotę wolną od podatku wysokości 30 tys. zł, zatem miesięczny dochód narastająco poniżej tej kwoty nie jest obciążony podatkiem, natomiast nie już on zwolniony od comiesięcznego naliczania składki zdrowotnej. Składka zdrowotna naliczana jest niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

   SKALA PODATKOWA 2024 r.

   Skala podatkowa w 2024 r. nie uległa zmianie względem 2023 r. W 2024 r., kwota wolna od podatku pozostała w wysokości 30 tys. zł., a drugi próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

   • podstawa obliczenia podatku do 120 000 zł.
    - podatek: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3 600 zł),
   • podstawa obliczenia podatku ponad 120 000 zł.
    - podatek: 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

   SKŁADKA ZDROWOTNA NA SKALI PODATKOWEJ 12% / 32% w 2024 r.

   W 2024 r., niezmiennie względem roku poprzedniego, roczną podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (przychodami i kosztami w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych). Różnicę tę pomniejszamy o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla podatników na jednoosobowej działalności gospodarczej, rozliczających się na skali podatkowej 12/32%, opłacamy miesięcznie 9% składkę zdrowotną od uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu narastająco.

   Minimalna wysokość składki zdrowotnej związana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie zmienia się dwukrotnie. W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł brutto, w okresie od lipca do grudnia 2024 r. jest równe 4 300 zł brutto, jednakże wzrost ten nie wpłynie na podwyżkę minimalnej składki zdrowotnej, która za cały okres składkowy (miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.) wyniesie 381,78 zł.

   Wysokość naliczanej składki zdrowotnej powiększa się wraz dochodem. Wyliczamy ją za dany miesiąc od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim.
   Przykładowo: składka zdrowotna za luty liczona jest od dochodu styczniowego, płatna do 20 marca. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za marzec liczona jest narastająco, uwzględniamy tu: przychody ze stycznia + przychodu z lutego – koszty ze stycznia – koszty z lutego – suma dochodów za poprzednie m-ce, czyli w tym przypadku za styczeń. itd.

   Termin zapłaty składki zdrowotnej za dany miesiąc przypada do 20. dnia kolejnego miesiąca, o ile nie jest to dzień świąteczny. 

   Ważne: Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach.

   Składka zdrowotna opłacona w roku podatkowym przez podatników na skali podatkowej (zasady ogólne) wykazywana jest w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. 

   ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

   Składkę zdrowotną za cały poprzedni rok, rozliczamy do dnia 20 maja na druku ZUS DRA za kwiecień 2024 r. W przypadku nadpłacenia składki zdrowotnej w trakcie roku podatkowego (gdy np. w niektórych miesiącach mamy wysoki dochód, a w niektórych bardzo niski lub stratę), uzyskamy jej zwrot. Po złożeniu deklaracji DRA, ZUS wystawi ubezpieczonemu 'Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej'. Mamy czas do 31 maja na jego zaakceptowanie. Jeśli tego nie zrobimy, wniosek zostanie automatycznie zaakceptowany przez ZUS do dnia 30 czerwca. Jeśli nadpłacona wartość składki zdrowotnej nie zostanie zwrócona na konto bankowe podatnika, wówczas kwota ta pozostanie na indywidualnym koncie ZUS.
   Zaakceptowanie przed podatnika wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej wiąże się z ostatecznym jej rozliczeniem za rok ubiegły (nie będzie można już jej korygować).

   Brak wpływu na wysokość składki zdrowotnej:

   • Strata z lat ubiegłych;
   • Utrata środka trwałego;
   • Ulga na złe długi;
   • Przychody i koszty w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

   Kwota wolna od podatku w 2024 r.

   Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2024 r., niezmiennie względem zeszłego roku, ma zastosowanie stała kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie, niezależnie od wysokości dochodu podatnika. Do miesiąca uzyskania przez podatnika narastająco dochodu wysokości 30 tys. zł., zaliczka na podatek nie jest wyliczana.

   Rok składkowy a rok kalendarzowy

   W związku z wprowadzeniem w 2022 r. zmian podatkowych zwanych "Polskim Ładem" ustawodawca na potrzeby składki zdrowotnej wprowadził pojęcie "roku składkowego". Za rok składkowy uznajemy okres od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. W przypadku zaliczek na PIT, podatników obowiązuje niezmiennie rok kalendarzowy. 

   KALKULATOR PODATKOWY skala podatkowa 12% i 32%, zaliczka na PIT – praktyczny kalkulator

   Nasz produkt to bardzo proste i użyteczne narzędzie w formie arkusza Excela, które wyliczy za Ciebie zobowiązanie podatkowe, jak również wysokość składki zdrowotnej, którą jako ubezpieczony jesteś zobligowany odprowadzać. Z obsługą kalkulatora z pewnością poradzi sobie każdy podatnik, nawet nie mając podstaw księgowości. Pobierz kalkulator, rozliczaj się sam !


   Produkt dostępny przy zakupie pojedynczo, lub w ramach pakietów formularzy: ŚREDNI lub MAX.