Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy

   Oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy

   Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2022 r.
   — Dz.U. 2022, poz. 193

   12,00 zł
   (12,00 zł brutto)

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Zakup w pakiecie

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 10
   Czas dostępu: 182 dni
   Koszt: 79,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 20
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 129,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 50
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 299,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: bez limitu pobrań
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 389,00 zł netto

   Opis

   Oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) WZÓR PDF

   stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91), cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114 ust. 1 lub art. 126 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, jest uprawniony do wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
   1) otrzymywane przez niego wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego, stanowiącego podstawę do wykonywania pracy przez cudzoziemca;
   2) cudzoziemiec wykonuje pracę w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia;
   3) cudzoziemiec w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożył oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy dotyczące powierzenia mu pracy, na niniejszym formularzu oświadczenia i wykonuje pracę na rzecz tego podmiotu na warunkach wynikających z tego oświadczenia, umieszczonych w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (rejestrze spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy, który prowadzi wojewoda).

   Jeżeli niniejsze oświadczenie podpisuje osoba działająca w imieniu i na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, do oświadczenia dołącza się dokumenty, z których wynika umocowanie dla tej osoby do jego podpisania.

   Oświadczenie składa się do wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w pkt 1 niniejszego pouczenia, a jeżeli zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako organ odwoławczy – do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.

   Data wejścia w życie: 29 styczeń 2022 r.
   Podstawa prawna: Dz.U. 2022, poz. 193