[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • MS Word MS Word
  • PDF PDF

Świadectwo pracy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2016, poz. 2292

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

Świadectwo pracy

to dokument, który z mocy prawa jest obowiązany wydać pracodawca pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależniać wydania świadectwa pracy od wzajemnych rozliczeń między stronami. Świadectwo powinno zostać wydane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej niezwłoczne w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli wydanie świadectwa pracy w ten sposób jest niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany dokonać tego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Obowiązek ten może zrealizować wysyłając dokument za pośrednictwem poczty bądź doręczyć je w inny sposób pracownikowi lub upoważnionej osobie.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy - Świadectwo pracy powinno w szczególności zawierać informacje o okresie i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, jakie stanowisko zajmował - jaką pracę wykonywał, w jakim trybie i okolicznościach wygasł stosunek pracy, wraz z podaniem dokładnego artykułu Kodeksu pracy, który ma zastosowanie, a także inne dane niezbędne aby ustalić uprawnienia pracownicze i z ubezpieczenia społecznego.
Świadectwo pracy powinno określać liczbę dni urlopu, które pracownik wykorzystał za bieżący rok.

Na wniosek pracownika treść świadectwa pracy może ulec sprostowaniu, pod warunkiem zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, jeśli pracownik uzna, że jest niezgodne ze stanem faktycznym lub nie odpowiada wymaganiom określonym przez prawo. Sprostowanie odbywa się poprzez zmianę lub uzupełnieniu wadliwego świadectwa.