Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Świadectwo pracy MS Word Świadectwo pracy MS Word
  • Świadectwo pracy PDF Świadectwo pracy PDF

Świadectwo pracy

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2017, poz. 1044

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

Świadectwo pracy

Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2017, poz. 1044

to dokument, który z mocy prawa jest obowiązany wydać pracodawca pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależniać wydania świadectwa pracy od wzajemnych rozliczeń między stronami. Świadectwo powinno zostać wydane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej niezwłoczne w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli wydanie świadectwa pracy w ten sposób jest niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany dokonać tego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Obowiązek ten może zrealizować wysyłając dokument za pośrednictwem poczty bądź doręczyć je w inny sposób pracownikowi lub upoważnionej osobie.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy - Świadectwo pracy powinno w szczególności zawierać informacje o okresie i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, jakie stanowisko zajmował - jaką pracę wykonywał, w jakim trybie i okolicznościach wygasł stosunek pracy, wraz z podaniem dokładnego artykułu Kodeksu pracy, który ma zastosowanie, a także inne dane niezbędne aby ustalić uprawnienia pracownicze i z ubezpieczenia społecznego.
Świadectwo pracy powinno określać liczbę dni urlopu, które pracownik wykorzystał za bieżący rok.

Na wniosek pracownika treść świadectwa pracy może ulec sprostowaniu, pod warunkiem zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, jeśli pracownik uzna, że jest niezgodne ze stanem faktycznym lub nie odpowiada wymaganiom określonym przez prawo. Sprostowanie odbywa się poprzez zmianę lub uzupełnieniu wadliwego świadectwa.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.