Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Świadectwo pracy - wzór

   Świadectwo pracy - wzór

   Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2023 r.
   — Dz.U. 2024, poz. 1016

   8,99 zł
   (8,99 zł brutto)

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Zakup w pakiecie

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 10
   Czas dostępu: 182 dni
   Koszt: 79,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 20
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 129,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 50
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 299,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: bez limitu pobrań
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 389,00 zł netto

   Opis

   Świadectwo pracy - wzór formularza

   stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy

   Formularz świadectwa pracy

   Wzór (najnowszy) świadectwa pracy dostępny na naszej stronie internetowej obowiązuje od dnia 23 maja 2023 roku, zgodnie z Dz.U. 2023, poz. 912. Świadectwo pracy to dokument, który z mocy prawa pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi, z którym kończy współpracę. Niezależnie czy jest to ukończenie pracy w związku z rozwiązaniem umowy, czy też jej wygaśnięciem. Pracodawca nie może uzależniać wydania świadectwa od wzajemnych rozliczeń między stronami.

   Ze względu na nowelizację Kodeksu pracy, od dnia 04.05.2019 r. pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy podania imion rodziców, jak również miejsca zamieszkania. Pracodawca będzie natomiast mógł żądać od kandydata do pracy takich danych jak: nr telefonu lub adres e-mail. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

   Nowe Świadectwo pracy 2024

   Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej niezwłoczne w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W przypadku braku możliwości jego wydania w momencie rozwiązania umowy, pracodawca powinien dostarczyć dokument nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy osobiście lub za pośrednictwem wysyłki pod wskazany adres.

   W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r., zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

   Wzór świadectwa pracy

   Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, które ma na celu chronić pracownika i ustalać stosowne reguły, świadectwo pracy powinno w szczególności zawierać informacje o okresie i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, jakie stanowisko zajmował, opis pracy jaką wykonywał oraz w jakim trybie i okolicznościach wygasł stosunek pracy, wraz z podaniem dokładnego artykułu Kodeksu pracy, który ma zastosowanie, a także inne dane, które są niezbędne w celu ustalenia uprawnień pracowniczych i z ubezpieczenia społecznego.

   Świadectwo pracy - wzór do pobrania na naszej stronie

   Dokument ten powinien określać liczbę dni urlopu, które pracownik wykorzystał za bieżący rok. Na wniosek pracownika, jego treść może ulec sprostowaniu, pod warunkiem zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, jeśli pracownik uzna, że jest niezgodne ze stanem faktycznym lub nie odpowiada wymaganiom określonym przez prawo.