OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • Świadectwo pracy wzór Świadectwo pracy wzór

Świadectwo pracy - wzór

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2023 r.
Dz.U. 2023, poz. 912

Dostępność: W magazynie

8,99 zł  (11,06 zł brutto)

* wymagane pola

8,99 zł  (11,06 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Formularz świadectwa pracy

Wzór (najnowszy) świadectwa pracy dostępny na naszej stronie internetowej obowiązuje od dnia 23 maja 2023 roku, zgodnie z Dz.U. 2023, poz. 912. Świadectwo pracy to dokument, który z mocy prawa pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi, z którym kończy współpracę. Niezależnie czy jest to ukończenie pracy w związku z rozwiązaniem umowy, czy też jej wygaśnięciem. Pracodawca nie może uzależniać wydania świadectwa od wzajemnych rozliczeń między stronami.

Ze względu na nowelizację Kodeksu pracy, od dnia 04.05.2019 r. pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy podania imion rodziców, jak również miejsca zamieszkania. Pracodawca będzie natomiast mógł żądać od kandydata do pracy takich danych jak: nr telefonu lub adres e-mail. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Nowe Świadectwo pracy 2023

Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej niezwłoczne w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W przypadku braku możliwości jego wydania w momencie rozwiązania umowy, pracodawca powinien dostarczyć dokument nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy osobiście lub za pośrednictwem wysyłki pod wskazany adres.

W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r., zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wzór świadectwa pracy

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, które ma na celu chronić pracownika i ustalać stosowne reguły, świadectwo pracy powinno w szczególności zawierać informacje o okresie i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, jakie stanowisko zajmował, opis pracy jaką wykonywał oraz w jakim trybie i okolicznościach wygasł stosunek pracy, wraz z podaniem dokładnego artykułu Kodeksu pracy, który ma zastosowanie, a także inne dane, które są niezbędne w celu ustalenia uprawnień pracowniczych i z ubezpieczenia społecznego.

Świadectwo pracy - wzór do pobrania na naszej stronie

Dokument ten powinien określać liczbę dni urlopu, które pracownik wykorzystał za bieżący rok. Na wniosek pracownika, jego treść może ulec sprostowaniu, pod warunkiem zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, jeśli pracownik uzna, że jest niezgodne ze stanem faktycznym lub nie odpowiada wymaganiom określonym przez prawo.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj