Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Wniosek o przydział tymczasowy kwatery dla funkcjonariusza Straży Granicznej

   Wniosek o przydział tymczasowy kwatery dla funkcjonariusza Straży Granicznej

   Formularz obowiązuje od dnia 4 lipca 2002 r.
   — Dz.U. 2023, poz. 2375 (załącznik 2)

   8,99 zł
   (8,99 zł brutto)

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Opis

   Wniosek o przydział tymczasowy kwatery dla funkcjonariusza Straży Granicznej

   stanowi załącznik nr 2 do Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

   W przypadku gdy nie ma możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących norm zaludnienia, funkcjonariuszowi można przydzielić lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej:

   1. mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi on na to pisemną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem, przy czym przydział takiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;
   2. większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli okoliczności tego wymagają oraz za zgodą organu wyższego stopnia.

   Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

   Funkcjonariuszowi obowiązanemu do opróżnienia lokalu mieszkalnego decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1, wydaje się w przypadkach wymienionych w art. 99a ustawy.

   Funkcjonariuszowi obowiązanemu do opróżnienia lokalu mieszkalnego, w przypadkach, o których mowa w art. 99a ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 12 ustawy, może być przydzielony lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jednak nie mniej niż 5 m2 na osobę.

   W przypadku, o którym mowa w art. 99a ust. 1 pkt 10 ustawy, przydziela się lokal mieszkalny w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia oraz zapewnia przewiezienie przedmiotów urządzenia domowego.

   Tymczasową kwaterę przydziela się funkcjonariuszowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

   Tymczasową kwaterą może być lokal mieszkalny lub pomieszczenie mieszkalne o powierzchni mieszkalnej nieodpowiadającej przysługującym funkcjonariuszowi normom zaludnienia.

   Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

   Data wejścia w życie: 4 lipca 2002 r.
   Podstawa prawna: Dz.U. 2023, poz. 2375