Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   JPK MAG (Magazyn)

   JPK MAG (Magazyn)

   Skoroszyt JPK_MAG (magazyn)   169,00 zł
   (169,00 zł brutto)

   POBIERZ BEZPŁATNIE

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Opis

   Struktura JPK_MAG (magazyn)

   generuje pliki JPK w formacie XML za dowolny okres na podstawie danych zaimportowanych do arkuszy Excela do których wprowadzamy dane poszczególnych dokumentów magazynowych: PZ, WZ, RW, MM, jak również szczegółowe pozycje dokumentów wymienionych kategorii. Struktura JPK_MAG odzwierciedla ruchy w magazynie rzeczowych aktywów obrotowych (zwiększenia, zmniejszenia, przesunięcia). Obsługa skoroszytu wymaga od użytkownika jedynie podstawowej znajomości MS Excel. Skoroszyt dodatkowo może służyć do WERYFIKACJI, EDYCJI i SCALANIA otrzymanych z innych źródeł plików XML. Oferujemy również wsparcie w zakresie procesu automatyzacji importu danych do skoroszytu JPK_MAG.

   W wersji podstawowej skoroszyt umożliwia wygenerowanie pliku XML z maksymalnej ilości do 200 dokumentów magazynowych każdego z rodzajów, bez ograniczeń dotyczących ilości pozycji zawartych w dokumentach magazynowych.

   Jeżeli liczba pozycji nie odpowiada Państwa potrzebom lub potrzebują Państwo dedykowanej oferty, prosimy o kontakt:
   tel. +48 608 436 383 lub mailowy na adres biuro@signform.pl.

   Zakup skoroszytu uprawnia do nabycia 12 miesięcznej licencji dla jednego podmiotu (numeru NIP) na korzystanie z produktu, którą po roku można odnowić.

   Zapraszamy do pobrania BEZPŁATNEJ WERSJI DEMO JPK_MAG umożliwiającej zapoznanie się z pełną funkcjonalnością skoroszytu, jak również broszury informacyjnej.


   Wymagania sprzętowe: komputer PC z oprogramowaniem Microsoft Windows: 7/8/10/11, pakiet Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019/365 lub nowszy.

   Zobowiązanie przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej dotyczy podmiotów gospodarczych w następujących terminach:

   • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
   • od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

   Elementy składowe struktury JPK_MAG
   1. Arkusz JPK służy wprowadzeniu podstawowych danych firmowych, okresu sprawozdawczego, jak również podsumowaniu liczby i wartości danych z arkuszy PZ, WZ, RW i MM;
   2. PZ PZwiersze, dokumenty potwierdzające zwiększenie stanu magazynowego;
   3. WZ WZwiersze, dokumenty potwierdzające zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu wydania na zewnątrz,
   4. RW i RWwiersze, dokumenty potwierdzające zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu zużycia na potrzeby jednostki
   5. MM MMwiersze dokumenty potwierdzające zwiększenie i zmniejszenie stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki.

   Jeżeli podmiot prowadzi więcej niż jeden magazyn, dla każdego z magazynów należy sporządzić odrębny plik JPK_MAG. We wszystkich plikach JPK_MAG, jak również w obrębie jednego pliku, należy stosować to samo nazewnictwo np. w polach przeznaczonych do podania nazwy magazynu, nazwy towaru.


   Zakres zdarzeń i operacji gospodarczych związanych z rzeczowymi aktywami obrotowymi - Struktura JPK MAG - obrót magazynowy 
   • materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby;
   • wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji;
   • półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, jeśli są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy;

   Metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla grup rzeczowych składników aktywów obrotowych 
   • ewidencja ilościowo-wartościowa - dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych;
   • ewidencja ilościowa obrotów i stanów - prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych;
   • ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań;
   • odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy;