Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Księgi rachunkowe JPK KR

   Księgi rachunkowe JPK KR

   Skoroszyt JPK_KR (księgi rachunkowe)   169,00 zł
   (169,00 zł brutto)

   POBIERZ BEZPŁATNIE

   Pobierz bezpłatnie wersję demonstracyjną struktury JPK_KR

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Opis

   JPK_KR (księgi rachunkowe)

   generuje pliki JPK w formacie XML za dowolny okres na podstawie danych wprowadzonych / zaimportowanych do arkuszy Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Skoroszyt dodatkowo może służyć do WERYFIKACJI, EDYCJI i SCALANIA otrzymanych z innych źródeł plików XML.

   W wersji podstawowej plik umożliwia zapisanie do formatu XML danych z maksymalnie 200 wierszy każdego z poszczególnych arkuszy: 'Zestawienie obrotów i sald', 'Dziennik' i 'Konta'.

   Jeżeli liczba pozycji nie odpowiada Państwa potrzebom lub potrzebują Państwo dedykowanej oferty, prosimy o kontakt:
   tel. +48 608 436 383 lub mailowy na adres biuro@signform.pl.

   Zakup skoroszytu uprawnia do nabycia 12 miesięcznej licencji dla jednego podmiotu (numeru NIP) na korzystanie z produktu, którą po roku można odnowić.

   Zapraszamy do pobrania BEZPŁATNEJ WERSJI DEMO JPK_KR umożliwiającej zapoznanie się z pełną funkcjonalnością skoroszytu, jak również broszury informacyjnej.


   Wymagania sprzętowe: komputer PC z oprogramowaniem Microsoft Windows: 7/8/10/11, pakiet Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019/365 lub nowszy.

   Zobowiązanie przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej dotyczy podmiotów gospodarczych w następujących terminach:

   • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
   • od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

   Księgi rachunkowe

   Skoroszyt Excela JPK_KR (księgi rachunkowe) sluży wygenerowaniu pliku XML struktury JPK KR zgodnej ze schematem XSD opracowanym przez Ministerstwo Finansów. Każdorazowo w procesie generowania pliku XML na bazie zaimportowanych danych, następuje automatyczna weryfikacja danych ze schematem zamieszczonym na stronach Ministerstwa Finansów.

   Jeśli masz możliwość zaimportowania danych niezbędnych do wygenerowania pliku XML struktury JPK_KR ze swojego systemu finansowo-księgowego, natomiast potrzebujesz mechanizmu, który zautomatyzuje imporotwanie danych do naszego skoroszytu, przygotujemy odpowiednie narzędzie, mamy w tym duże doświadczenie.


   Elementy składowe struktury JPK_KR
   1. Arkusz JPK służy wprowadzeniu podstawowych danych firmowych, okresu sprawozdawczego, jak również podsumowaniu wartości wprowadzonych w pozostałych arkuszach;
   2. Zestawienie obrotów i Sald, na które składają się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
   3. Dziennik jest jednym z podstawowych elementów ksiąg rachunkowych, w którym ujmuje się zdarzenia gospodarcze w porządku chronologicznym, czyli według kolejności ich wystąpienia. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły, a sposób dokonywania zapisów powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi;
   4. Konta, na ktore składają się konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

   Podmioty prowadzące Księgi Rachunkowe
   • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP;
   • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;;
   • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
   • gminy, powiaty, województwa i ich związki;
   • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
   • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.