Zamów JPK DZIŚ  JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Krok 1. Instalacja programu „Płatnik” oraz zestawu do podpisu elektronicznego:


a) Pobranie ze strony ZUS (http://e-inspektorat.zus.pl) oprogramowania „Płatnik”.
b) Instalacja „Płatnika” na komputerze zgodnie z instrukcją dostępną 
na stronie ZUS.
c) Instalacja zestawu Certum zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.
d) Uruchomienie oprogramowania proCertum CardManager.
e) Przejście do zakładki „Profil bezpieczny”.
f) Wybranie certyfikatu oraz naciśnięcie przycisku „Rejestruj certyfikat”.
g) Uruchomienie oprogramowania „Płatnik”.

Krok 2. Rejestracja certyfikatu oraz ustawienie przekazu elektronicznego w „Płatniku”:

a) Wybranie w górnym menu programu opcji „Przekaz” -> „Ustawienia przekazu elektronicznego”, w wyniku czego nastąpi weryfikacja wstępna, która określi możliwość przekazywania przesyłek do ZUS.
b) Wciśnięcie przycisku „Rejestruj certyfikat kwalifikowany”.
c) Zaznaczenie odpowiedniego certyfikatu i wciśnięcie przycisku „Rejestruj”, program powróci do okna weryfikacyjnego, które w tym wypadku zostanie zweryfikowane pozytywnie.
d) Zatwierdzenie przyciskiem „OK”.
e) W zakładce „Ustawienia ogólne” „Ustawień przekazu elektronicznego” należy:
- zaznaczyć pole „Wysyłka automatyczna na adres”,
- wybrać z rozwijanej listy „Nazwa certyfikatu ZUS:” RP-1-OOP-SDWI,
- zatwierdzić wybór przyciskiem „OK”.
f) Przejście do zakładki „Listy CRL” w górnym menu.
g) Dwukrotny wybór opcji „Pobierz z certyfikatu”.

Po wykonaniu powyższych czynności dokumenty można przekazywać 
do ZUS.