Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Wniosek o nadanie brązowej srebrnej złotej odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”

   Wniosek o nadanie brązowej srebrnej złotej odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”

   Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
   — Dz.U. 2022, poz. 2304 (załącznik 1)

   8,99 zł
   (8,99 zł brutto)

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Zakup w pakiecie

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 10
   Czas dostępu: 182 dni
   Koszt: 79,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 20
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 129,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 50
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 299,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: bez limitu pobrań
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 389,00 zł netto

   Opis

   Wniosek o nadanie brązowej / srebrnej / złotej odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”

   Dokument dostępny do pobrania w interaktywnym formacie PDF

   Data obowiązywania: od dnia 18 lipca 2019 r.
   Podstawa prawna: Dz.U. 2022, poz. 2304

   Wzór Wniosku o nadanie brązowej / srebrnej / złotej odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” określony w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”

   Odznakę nadaje minister właściwy do spraw finansów publicznych z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

   1. organu administracji rządowej;
   2. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
   3. dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
   4. dyrektora izby administracji skarbowej;
   5. dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości;
   6. kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.


   Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

   1. następujące dane osoby przedstawionej do wyróżnienia:
    a) imiona i nazwisko,
    b) datę i miejsce urodzenia,
    c) państwo zamieszkania,
    d) obywatelstwo,
    e) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,
    f) miejsce pracy lub służby,
    g) stanowisko służbowe,
    h) stopień służbowy,
    i) staż pracy lub służby ogółem, w tym w Krajowej Administracji Skarbowej,
    j) posiadane ordery, odznaczenia lub odznaki;
   2. uzasadnienie wniosku o nadanie odznaki, ze szczególnym uwzględnieniem zasług;
   3. opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3–5 i 7;
   4. opinię ministra właściwego do spraw zagranicznych – w przypadku wniosku o nadanie odznaki cudzoziemcowi;
   5. nazwę, podpis wnioskodawcy i datę wniosku;
   6. przewidywany termin wręczenia odznaki.

   Wniosek o nadanie odznaki minister właściwy do spraw finansów publicznych rozpatruje nie później niż na tydzień przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki, wskazanym we wniosku o jej nadanie. Decyzję ministra właściwego do spraw finansów publicznych umieszcza się na złożonym wniosku, o którym mowa w ust. 1.

   O negatywnym rozpatrzeniu wniosku o nadanie odznaki komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwa w sprawach związanych z nadawaniem odznaki informuje wnioskodawcę na piśmie.