Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Dowód wewnętrzny

   Dowód wewnętrzny

   zakup bezrachunkowy

   6,00 zł
   (6,00 zł brutto)

   POBIERZ BEZPŁATNIE

   bez możliwości edytowania

   Format produktu

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Opis

   Dowód wewnętrzny

   Podstawą dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (ryczałt) są faktury i rachunki. Jednak nie tylko. Przepisy dopuszczają w niektórych sytuacjach wykorzystać inne dowody księgowe. Jednym z nich jest dowód wewnętrzny.

   Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazuje katalog wydatków, które mogą być udokumentowane właśnie dowodem wewnętrznym.

   Wśród nich wyróżnia:

   1) zakup, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

   2) zakup od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

   3) wartość produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;

   4) zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;

   5) koszty diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;

   6) zakup od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;

   7) wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;

   8) opłaty sądowe i notarialne;

   9) wydatki związane z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w §12 ust. 3 pkt 2; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

   Nie każdy zatem zakup towaru można udokumentować dowodem wewnętrznym, a jedynie ten, których spełnia charakter wydatków wymienionych bezpośrednio w treści rozporządzenia.

    Przepisy rozporządzenia wskazują również, że dowody wewnętrzne powinny zawierać datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków. A zatem na dowodzie wewnętrznym powinien się znaleźć również podpis przedsiębiorcy - to zwykle on w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej dokonuje zakupów firmowych.