Zamów JPK DZIŚ  JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 53

 1. 1
 2. 2
 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

  Dz.U. 2014, poz. 546 (załącznik 2)

 2. Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 13)

 3. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2314 (załącznik 1)

 4. Wniosek o wydanie wizy krajowej

  Dz.U. 2014, poz. 592 (załącznik 2)

 5. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen

  Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 1)

 6. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

  Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 836 (załącznik 1)

 7. Zaproszenie dla cudzoziemca

  Dz.U. 2015, poz. 741

 8. Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej

  Dz.U. 2014, poz. 592 (załącznik 3)

 9. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej

  Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 2)

 10. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 8)

 11. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2314 (załącznik 2)

 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 3)

 13. Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 4)

 14. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 8)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 53

 1. 1
 2. 2