Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

36 produkt(ów)

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

  Dz.U. 2014, poz. 546 (załącznik 2)

 2. Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 13)

 3. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2314 (załącznik 1)

 4. Wniosek o wydanie wizy krajowej

  Dz.U. 2014, poz. 592 (załącznik 2)

 5. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen

  Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 1)

 6. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

  Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 836 (załącznik 1)

 7. Zaproszenie dla cudzoziemca

  Dz.U. 2015, poz. 741

 8. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej

  Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 2)

 9. Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej

  Dz.U. 2014, poz. 592 (załącznik 3)

 10. Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2314 (załącznik 3)

 11. Wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji

  Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 994

 12. Wniosek o zarejestrowanie pobytu

  Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 1)

 13. Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

  Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 3)

 14. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2314 (załącznik 2)

Ustaw kierunek malejący

36 produkt(ów)