Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Menu

Zawiadomienie osoby stosującej przemoc domową - Pobierz wzór formularza

09
lut

Zawiadomienie osoby stosującej przemoc domową - Wzór formularza

Zawiadomienie osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawionego w razie niemożności doręczenia jej korespondencji

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawionego w razie niemożności doręczenia jej korespondencji, publikujemy formularz zawiadomienia w interaktywnym formacie PDF, obowiązujący od dnia 24 lutego 2024 r..

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1994
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2024, poz. 166

Dz.U. 2024, poz. 166

Załącznik
Wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania I jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego Mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość, zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej lub zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie, pozostawianego w razie niemożności doręczenia jej korespondencji

Zgodnie z art. 18f ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, osoba, wobec której wydano nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz przebywania w jego otoczeniu, ma pewne obowiązki. 

  1. Wskazanie miejsca pobytu: Osoba stosująca przemoc domową, wobec której wydano nakaz i zakaz (np. zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu), musi wskazać jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, której żołnierz wydał ten nakaz, swój aktualny adres pobytu. Jeśli to możliwe, powinna również podać numer telefonu, pod którym będzie dostępna. Ponadto, jeśli zmieni miejsce pobytu, powinna poinformować tę jednostkę o każdej zmianie adresu lub numeru.
  2. Konsekwencje braku odbioru korespondencji: Jeśli osoba nie odbierze korespondencji pod wskazanym adresem lub nie stawi się we wskazanej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w ciągu 24 godzin od pozostawienia zawiadomienia o korespondencji, korespondencja zostanie uznana za doręczoną z upływem tego terminu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy miejsce pobytu tej osoby jest Żandarmerii Wojskowej znane.
  3. Niedoręczenie korespondencji: W przypadku niedoręczenia korespondencji konieczne jest udokumentowanie przyczyny niedoręczenia.
  4. Wzór zawiadomienia: Minister Obrony Narodowej określi wzór zawiadomienia, które osoba stosująca przemoc domową może pozostawić w razie niemożności doręczenia korespondencji. Wzór ten ma uwzględniać zrozumienie zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z profesjonalnej pomocy prawnej