Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Menu

Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych

04
cze

Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych

Zaświadczenie Potwierdzające Odbycie Kursu Kwalifikacyjnego dla Ratowników Medycznych: 

Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych jest kluczowym dokumentem, który potwierdza zdobycie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego. Ten artykuł omówi szczegółowo, jakie tematy są obejmowane w kursie, jakie są wymagania dotyczące udziału w kursie oraz jak przebiega proces egzaminacyjny.

Tematyka Kursu Kwalifikacyjnego

Kursy kwalifikacyjne dla ratowników medycznych obejmują szeroki zakres zagadnień, które są niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków ratownika medycznego. Wśród głównych tematów znajdują się:

 • Stwierdzanie zgonu podczas akcji medycznej – umiejętność prawidłowego stwierdzenia zgonu jest kluczowa w sytuacjach, gdy ratownik medyczny jest pierwszym, który dociera na miejsce zdarzenia.
 • Wykonanie badania USG według protokołów ratunkowych – zaawansowane techniki diagnostyczne, takie jak ultrasonografia, są coraz bardziej powszechne w ratownictwie medycznym i wymagają specjalistycznej wiedzy.
 • Przeprowadzanie badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem – umiejętność oceny przeciwwskazań do szczepień, w tym szczepień ochronnych i szczepień przeciw COVID-19, jest niezbędna w obecnych czasach.

Organizacja Zajęć

Zajęcia Teoretyczne

Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane na dwa sposoby:

 • Stacjonarnie – tradycyjna forma zajęć, która umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami.
 • Za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem – nowoczesna forma nauki online, która daje elastyczność uczestnikom kursu.

Zajęcia Praktyczne

Zajęcia praktyczne są zawsze realizowane stacjonarnie, co zapewnia bezpośrednią interakcję z instruktorami oraz możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Wymagania Uczestnictwa i Potwierdzenie Obecności

Uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym jest obowiązkowe i potwierdzane na podstawie listy obecności prowadzonej przez organizatora kursu. Tylko osoby, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach objętych programem kursu, mogą przystąpić do egzaminu końcowego.

Egzamin Końcowy

Przebieg Egzaminu

Egzamin końcowy może być teoretyczny lub praktyczny i jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną składającą się z trzech osób powołanych przez organizatora kursu. Komisja egzaminacyjna składa się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w programie kursu.

Forma Egzaminu Teoretycznego

Egzamin teoretyczny może być przeprowadzany w formie:

 • Testu – odbywa się stacjonarnie lub online.
 • Egzaminu ustnego – odbywa się stacjonarnie, co pozwala na bezpośrednią ocenę wiedzy uczestnika.

Podsumowanie

Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych jest nie tylko dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu, ale także gwarancją posiadania niezbędnych umiejętności i wiedzy wymaganej w ratownictwie medycznym. Uczestnictwo w kursie i zdanie egzaminu końcowego to kluczowe kroki w karierze każdego ratownika medycznego, które zapewniają gotowość do skutecznego niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Pamiętaj, że regularne szkolenia i aktualizacja wiedzy są niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającej się dziedzinie medycyny ratunkowej.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych jest kluczowym dokumentem, który potwierdza zdobycie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego. Ten artykuł omówi szczegółowo, jakie tematy są obejmowane w kursie, jakie są wymagania dotyczące udziału w kursie oraz jak przebiega proces egzaminacyjny.

Tematyka Kursu Kwalifikacyjnego

Kursy kwalifikacyjne dla ratowników medycznych obejmują szeroki zakres zagadnień, które są niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków ratownika medycznego. Wśród głównych tematów znajdują się:

 • Stwierdzanie zgonu podczas akcji medycznej – umiejętność prawidłowego stwierdzenia zgonu jest kluczowa w sytuacjach, gdy ratownik medyczny jest pierwszym, który dociera na miejsce zdarzenia.
 • Wykonanie badania USG według protokołów ratunkowych – zaawansowane techniki diagnostyczne, takie jak ultrasonografia, są coraz bardziej powszechne w ratownictwie medycznym i wymagają specjalistycznej wiedzy.
 • Przeprowadzanie badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem – umiejętność oceny przeciwwskazań do szczepień, w tym szczepień ochronnych i szczepień przeciw COVID-19, jest niezbędna w obecnych czasach.

Organizacja Zajęć

Zajęcia Teoretyczne

Zajęcia teoretyczne mogą być realizowane na dwa sposoby:

 • Stacjonarnie – tradycyjna forma zajęć, która umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami.
 • Za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem – nowoczesna forma nauki online, która daje elastyczność uczestnikom kursu.

Zajęcia Praktyczne

Zajęcia praktyczne są zawsze realizowane stacjonarnie, co zapewnia bezpośrednią interakcję z instruktorami oraz możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Wymagania Uczestnictwa i Potwierdzenie Obecności

Uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym jest obowiązkowe i potwierdzane na podstawie listy obecności prowadzonej przez organizatora kursu. Tylko osoby, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach objętych programem kursu, mogą przystąpić do egzaminu końcowego.

Egzamin Końcowy

Przebieg Egzaminu

Egzamin końcowy może być teoretyczny lub praktyczny i jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną składającą się z trzech osób powołanych przez organizatora kursu. Komisja egzaminacyjna składa się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w programie kursu.

Forma Egzaminu Teoretycznego

Egzamin teoretyczny może być przeprowadzany w formie:

 • Testu – odbywa się stacjonarnie lub online.
 • Egzaminu ustnego – odbywa się stacjonarnie, co pozwala na bezpośrednią ocenę wiedzy uczestnika.

2. Test składa się co najmniej z 30 zadań opracowanych przez komisję egzaminacyjną, zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

3. Za każdą poprawną odpowiedź jest przyznawany 1 punkt.

4. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia niepoprawnej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane.

5. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie testu uzyskuje osoba, która otrzymała co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z testu.

Przepisy Dotyczące Przeprowadzania Egzaminu

§ 8. 1. W trakcie egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie testu jest zabronione wynoszenie testu z sali egzaminacyjnej.

2. Test jest rozwiązywany samodzielnie przez osobę zdającą egzamin.

3. Podczas egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie testu osoba zdająca nie może korzystać z pomocy naukowych i dydaktycznych ani urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji.

4. Naruszenie nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1–3, powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego.

§ 9. 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej odbywa się w miejscu wyznaczonym przez podmiot prowadzący kurs kwalifikacyjny albo za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

2. Egzamin teoretyczny w formie ustnej obejmuje trzy pytania egzaminacyjne.

3. Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie ustnej uzyskuje osoba, która odpowiedziała poprawnie co najmniej na dwa pytania egzaminacyjne.

§ 10. 1. Egzamin praktyczny odbywa się w trybie stacjonarnym i obejmuje wykonanie trzech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne umiejętności w symulowanych warunkach.

2. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego uzyskuje osoba, która zaliczyła wszystkie zadania egzaminacyjne.

Podsumowanie

Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych jest nie tylko dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu, ale także gwarancją posiadania niezbędnych umiejętności i wiedzy wymaganej w ratownictwie medycznym. Uczestnictwo w kursie i zdanie egzaminu końcowego to kluczowe kroki w karierze każdego ratownika medycznego, które zapewniają gotowość do skutecznego niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Pamiętaj, że regularne szkolenia i aktualizacja wiedzy są niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającej się dziedzinie medycyny ratunkowej.