Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Menu

Karty mobilizacyjne z paskiem czerwonym, zielonym i niebieskim

04
cze

Karty mobilizacyjne 2024 - nowe wzory

Nowe wzory Kart mobilizacyjnych z paskiem czerwonym, zielonym i niebieskim

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 725
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2024, poz. 823

Dz.U. 2024, poz. 823

Załącznik 1
Wzór karty mobilizacyjnej z czerwonym paskiem

Załącznik 2
Wzór karty mobilizacyjnej z zielonym paskiem

Załącznik 3
Wzór karty mobilizacyjnej z niebieskim paskiem

Wzór karty mobilizacyjnej z czerwonym paskiem

1. Zwrot Kosztów Podróży

W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, wszelkie koszty przejazdu z miejsca stałego lub czasowego pobytu (trwającego powyżej 3 miesięcy) do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej, określonego w karcie mobilizacyjnej, zostaną zwrócone przez organ wzywający na żądanie osoby wezwanej. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie udokumentowanego oświadczenia.

2. Obowiązki Informacyjne

Posiadacz karty mobilizacyjnej musi natychmiast poinformować szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), który wydał kartę, o:

  • Zmianie imienia, nazwiska, wykształcenia oraz zawodu.
  • Zmianie miejsca stałego zamieszkania lub czasowego pobytu trwającego ponad 3 miesiące oraz adresu do korespondencji.
  • Wyjeździe za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrocie z tego wyjazdu.

3. Termin „NATYCHMIAST”

Posiadacz karty mobilizacyjnej ma obowiązek stawić się w określonym miejscu w ciągu 6 godzin od momentu otrzymania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny.

4. Konkretne Terminy Stawiennictwa

Termin „drugiego dnia mobilizacji do godz. 12.00” oznacza, że posiadacz karty mobilizacyjnej musi pojawić się w miejscu określonym w karcie, w drugim dniu mobilizacji liczonym od dnia jej rozpoczęcia.

5. Mobilizacja Częściowa

W przypadku ogłoszenia mobilizacji częściowej, obowiązują te same zasady co w mobilizacji powszechnej, jeżeli akt mobilizacyjny lub publiczne informacje o powołaniu zawierają odpowiednie wymagania dotyczące terminu i miejsca stawiennictwa.

6. Szczególne Uprawnienia

Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują specjalne uprawnienia, zgodnie z przepisami działu XII rozdziału 3 ustawy.

Prośba do Organów i Osób Trzecich

Organy, osoby oraz inne podmioty, które otrzymają kartę mobilizacyjną, są proszone o priorytetowe zapewnienie transportu osobie powołanej do czynnej służby wojskowej do określonego miejsca przeznaczenia.

Wzór karty mobilizacyjnej z zielonym paskiem

Informacja dla Posiadaczy Kart Mobilizacyjnych

1. Zwrot Kosztów Podróży

W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, wszelkie koszty przejazdu z miejsca stałego lub czasowego pobytu (trwającego ponad 3 miesiące) do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej, określonego w karcie mobilizacyjnej, zostaną zwrócone przez organ wzywający na żądanie osoby wezwanej. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie udokumentowanego oświadczenia.

2. Obowiązki Informacyjne

Posiadacz karty mobilizacyjnej musi natychmiast poinformować szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), który wydał kartę, o:

  • Zmianie imienia, nazwiska, wykształcenia oraz zawodu.
  • Zmianie miejsca stałego zamieszkania lub czasowego pobytu trwającego ponad 3 miesiące oraz adresu do korespondencji.
  • Wyjeździe za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrocie z tego wyjazdu.

3. Zmiana Miejsca Pobytu

Jeżeli po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny posiadacz karty mobilizacyjnej zmieni miejsce pobytu, co powoduje zmianę właściwości miejscowej szefa WCR, musi natychmiast zgłosić się osobiście do wojskowego centrum rekrutacji właściwego terytorialnie dla nowego miejsca pobytu lub poinformować o tym fakcie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

4. Szczególne Uprawnienia

Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują specjalne uprawnienia, zgodnie z przepisami działu XII rozdziału 3 ustawy.

Prośba do Organów i Osób Trzecich

Organy, osoby oraz inne podmioty, które otrzymają kartę mobilizacyjną, są proszone o priorytetowe zapewnienie transportu osobie powołanej do czynnej służby wojskowej do określonego miejsca przeznaczenia.

Wzór karty mobilizacyjnej z niebieskim paskiem

Informacja dla Posiadaczy Kart Mobilizacyjnych

1. Zwrot Kosztów Podróży

W przypadku ogłoszenia mobilizacji w czasie stanu wojennego lub w czasie wojny, wszelkie koszty przejazdu z miejsca stałego lub czasowego pobytu (trwającego ponad 3 miesiące) do miejsca stawiennictwa, określonego w karcie mobilizacyjnej, zostaną zwrócone przez organ wzywający na żądanie osoby wezwanej. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie udokumentowanego oświadczenia.

2. Obowiązki Informacyjne

Posiadacz karty mobilizacyjnej musi natychmiast poinformować szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), który wydał kartę, o:

  • Zmianie imienia, nazwiska, wykształcenia oraz zawodu.
  • Zmianie miejsca stałego zamieszkania lub czasowego pobytu trwającego ponad 3 miesiące oraz adresu do korespondencji.
  • Wyjeździe za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrocie z tego wyjazdu.

3. Termin „NATYCHMIAST”

Termin „NATYCHMIAST” oznacza, że posiadacz karty mobilizacyjnej powinien stawić się w określonym miejscu nie później niż w ciągu 6 godzin od momentu otrzymania informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny.

4. Konkretne Terminy Stawiennictwa

Termin „drugiego dnia mobilizacji do godz. 12.00” oznacza, że posiadacz karty mobilizacyjnej musi pojawić się w miejscu określonym w karcie w drugim dniu mobilizacji liczonym od dnia jej rozpoczęcia.

5. Mobilizacja Częściowa

W przypadku ogłoszenia mobilizacji częściowej, obowiązują te same zasady co w mobilizacji powszechnej, jeżeli akt mobilizacyjny lub publiczne informacje o powołaniu zawierają odpowiednie wymagania dotyczące terminu i miejsca stawiennictwa.

Prośba do Organów i Osób Trzecich

Organy, osoby oraz inne podmioty, które otrzymają kartę mobilizacyjną, są proszone o priorytetowe zapewnienie transportu posiadacza karty do określonego miejsca przeznaczenia.