Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Menu

Formularz zgłoszeniowy w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

30
cze

Formularz zgłoszeniowy w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, zamieszczamy w interaktywnym formacie MS Word, wzór formularza zgłoszeniowego w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Nowa wersja dokumentu obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 r.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2022 r. poz. 356
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2024 r. poz. 964

Dz.U. 2024 r. poz. 964


Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Formularz zgłoszeniowy na egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Jeśli jesteś kierowcą przewożącym towary niebezpieczne, musisz spełnić kilka wymagań, aby przystąpić do egzaminu ADR. Przede wszystkim, podmiot prowadzący kurs ADR oraz jednostka wojskowa mają obowiązek przekazać marszałkowi województwa lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych imiona i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz tych, które przystąpią do egzaminu bez udziału w kursie. Termin przekazania tych informacji to najpóźniej dzień przed egzaminem.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Aby móc przystąpić do egzaminu, kierowca musi spełnić następujące kryteria:

 • Posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;
 • Być zgłoszonym do egzaminu zgodnie z określonymi procedurami;
 • Przedstawić wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny jako załącznik do odpowiedniego rozporządzenia i musi być załączony do protokołu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu.

Procedury przed rozpoczęciem egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu komisja egzaminacyjna weryfikuje tożsamość zdających na podstawie okazanego dokumentu. W przypadku obecności tłumacza przysięgłego, jego tożsamość oraz uprawnienia również są potwierdzane.

Przebieg egzaminu

Egzamin odbywa się bezpośrednio po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym z marszałkiem województwa lub Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przeprowadza się go w wydzielonej sali, zapewniającej warunki do samodzielnej pracy. Jeśli liczba zdających nie przekracza 10 osób, sala powinna mieć powierzchnię co najmniej 20 m². W przypadku większej liczby uczestników, powierzchnia musi być zwiększona o 2 m² na każdą dodatkową osobę.

Komisja egzaminacyjna i uczestnicy

Egzamin może być przeprowadzany dla maksymalnie 25 osób jednocześnie. Podczas egzaminu w sali mogą przebywać jedynie osoby zdające oraz członkowie komisji. Wyjątkiem jest obecność tłumacza przysięgłego, jeśli jest to konieczne dla zdającego, pod warunkiem że nie zakłóci to przebiegu egzaminu.

Forma egzaminu

Egzamin ma formę testu pisemnego z pytaniami jednokrotnego wyboru, obejmującymi zakres wiedzy wymagany na kursie. Test zawiera:

 • 30 pytań – dla egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego;
 • 18 pytań – dla szkolenia specjalistycznego w przewozie towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • 15 pytań – dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • 15 pytań – dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7.

Jeśli jesteś kierowcą przewożącym towary niebezpieczne, musisz spełnić kilka wymagań, aby przystąpić do egzaminu ADR. Przede wszystkim, podmiot prowadzący kurs ADR oraz jednostka wojskowa mają obowiązek przekazać marszałkowi województwa lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych imiona i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz tych, które przystąpią do egzaminu bez udziału w kursie. Termin przekazania tych informacji to najpóźniej dzień przed egzaminem.

Komisja egzaminacyjna i uczestnicy

Egzamin może być przeprowadzany dla maksymalnie 25 osób jednocześnie. Podczas egzaminu w sali mogą przebywać jedynie osoby zdające oraz członkowie komisji. Wyjątkiem jest obecność tłumacza przysięgłego, jeśli jest to konieczne dla zdającego, pod warunkiem że nie zakłóci to przebiegu egzaminu.

Forma egzaminu

Egzamin ma formę testu pisemnego z pytaniami jednokrotnego wyboru, obejmującymi zakres wiedzy wymagany na kursie. Test zawiera:

 • 30 pytań – dla egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego;
 • 18 pytań – dla szkolenia specjalistycznego w przewozie towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • 15 pytań – dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • 15 pytań – dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7.

Czas trwania egzaminu

Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR jest różny w zależności od rodzaju szkolenia:

 • 60 minut – dla szkolenia podstawowego;
 • 40 minut – dla szkolenia specjalistycznego w przewozie towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • 30 minut – dla szkolenia specjalistycznego w zakresie towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • 30 minut – dla szkolenia specjalistycznego w zakresie towarów niebezpiecznych klasy 7.

Zasady zdania egzaminu

Aby egzamin został uznany za zdany, osoba egzaminowana musi odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 2/3 pytań z każdego testu.

Wydawanie zaświadczenia ADR

Po pomyślnym zdaniu egzaminu, zaświadczenie ADR jest wydawane na podstawie protokołu egzaminacyjnego i dowodu uiszczenia odpowiedniej opłaty. Kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są zwolnieni z tej opłaty.

Procedura w przypadku utraty zaświadczenia

W przypadku utraty, zniszczenia lub konieczności zmiany danych na zaświadczeniu ADR, na wniosek zainteresowanej osoby wydawany jest wtórnik lub nowy dokument. Wniosek musi zawierać odpowiednie dane oraz formularz zgłoszeniowy.

Przechowywanie dokumentacji

Protokoły egzaminacyjne oraz dokumentacja dotycząca wydania zaświadczeń ADR są przechowywane w zabezpieczonych szafach, chroniących przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej

Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu. Przewodniczącemu przysługuje 200 zł, a członkowi 150 zł. Wynagrodzenie zwiększa się o 10 zł za każdą dodatkową osobę ponad 10 uczestników oraz o 40 zł za każde dodatkowe 30 minut egzaminu, jeśli przekroczy on 90 minut. Maksymalne wynagrodzenie wynosi 340 zł dla przewodniczącego i 300 zł dla członka komisji.

Opłaty za wydanie zaświadczenia ADR

Wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz szczegółowe informacje dotyczące egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne można znaleźć pod tym linkiem.