Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania

Dz.U. 2019 poz. 2349

Formularze uzasadnień wyroków sądu pierwszej instancji obowiązują od dnia 5 grudnia 2019 r.

Załącznik 1
Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, tym wyroku nakazowego (UK 1)

Załącznik 2
Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku wydanego w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego (UWO)

Załącznik 3
Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji – wyroku łącznego (UWŁ)

Załącznik 4
Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego (UK 2)

Załącznik 5
Załącznik do uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (UK 2)

Załącznik 6
Uzasadnienie wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP)

Formularze branżowe > Prawne > Sądowe > Postępowanie cywilne i karne