Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Sądowe

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 306

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia,że podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 10)

 2. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 8)

 3. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 9)

 4. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CNR - Wniosek o podanie numeru KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 7)

 5. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-COD - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 1)

 6. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CWY - Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 2)

 7. Opcja darmowego pobrania
 8. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CZN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 6)

 9. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CZT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 3)

 10. Opcja darmowego pobrania

  CI KRS-CZW - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 4)

 11. Opcja darmowego pobrania

  DW-1

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów
 12. Opcja darmowego pobrania

  DW-2

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
 13. Opcja darmowego pobrania

  DW-3

  Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
 14. Opcja darmowego pobrania

  DW-4

  Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
 15. Opcja darmowego pobrania

  Formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Wzór dostępny do pobrania w formacie PDF

 16. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

  Dz.U. 2015, poz. 1025 (załącznik 3)

 17. Opcja darmowego pobrania

  Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 14)

 18. Opcja darmowego pobrania

  Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców

  Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 12)

 19. Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2215

 20. Karta rejestracyjna karna

  Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1745 (załącznik 1)

 21. Karta rejestracyjna nieletniego

  Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1745 (załącznik 2)

 22. Karta rejestracyjna podmiotu zbiorowego

  Dz.U. 2015, poz. 863 (załącznik 3)

 23. Opcja darmowego pobrania

  KRS-D1

  Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 14)
  Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 24. Opcja darmowego pobrania

  KRS-D2

  Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 35)
  Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 25. Opcja darmowego pobrania

  KRS-D3

  Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
  Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39)
  Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 26. Opcja darmowego pobrania

  KRS-W-OPP

  DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
  Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 73)
  Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 27. KRS-W1

  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
  SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 1)
  Plik zawiera dodatkową funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 28. KRS-W10

  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
  ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI
  Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 9)
  Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 29. KRS-W12

  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
  EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
  Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 18)
  Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

 30. KRS-W13

  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
  SPÓŁKA EUROPEJSKA
  Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 20)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 306

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5