Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 343
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 2433


Dz.U. 2020 poz. 2433

Załącznik
ORD-IN (9) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz załącznikiem ORD-IN/A

Formularze branżowe > Podatkowe > Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)