OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 152

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Opcja darmowego pobrania

  AZ-O

  Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
  Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)

 2. Opcja darmowego pobrania

  CFR-1

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of Tax Residence] (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 5 lipca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1315

 3. Opcja darmowego pobrania

  CFR-2

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of natural person deriving revenues (income) from savings (beneficial owner)] (wersja 3)
  Formularz obowiązujący od dnia 19 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 10 (załącznik 2)

 4. Opcja darmowego pobrania

  DRA-1

  Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - Dz.U. 2011 Nr 61, poz. 311

 5. Druk PPS-1

  Pełnomocnictwo szczególne (wersja 2)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 1)

 6. DT-1

  Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja 6)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2436 (załącznik 1)

 7. Opcja darmowego pobrania

  DT-1 (3)

  Deklaracja na podatek od środków transportowych (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 8. DT-1/A

  Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja 6)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2436 (załącznik 2)

 9. Opcja darmowego pobrania

  DT-1/A (3)

  Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 10. FAT-1

  Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (wersja 1)
  Dz.U. 2016, poz. 554 (załącznik 1)
  Uwaga! Formularz FAT-1 składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego.

 11. FIN-1

  FIN-1 Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (wersja 1)
  Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 193

 12. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2 (1)

  Dokument archiwalny - Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym - Dz.U. 2009 Nr 115, poz. 968

 13. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2 (2)

  Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (1)

 14. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/A (1)

  Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (2)

 15. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/B (1)

  Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (3)

 16. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/C (1)

  Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (4)

 17. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/D (1)

  Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (5)

 18. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/E (1)

  Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (6)

 19. KON-W

  Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 951

 20. OEG-1

  Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2431

 21. OEMIS Informacja w sprawie opłaty emisyjnej

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2331

 22. Opcja darmowego pobrania

  OPAL

  Informacja w sprawie opłaty paliwowej
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1671

   

 23. OPD-1

  Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (wersja 2)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 4)

 24. OPL-1

  Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 4)

 25. Opcja darmowego pobrania

  OPL-1 (2)

  Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz archiwalny) 
  Dz.U. 2010 Nr 237, poz. 1572 (2)
  Link do wersji aktualnej

 26. OPL-1P

  Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (wersja 1)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 3)

 27. OPO-1

  Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (wersja 1)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2018, poz. 519 (załącznik 2)

 28. OPS-1

  Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (wersja 2)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2018, poz. 974 (załącznik 3)

 29. Opcja darmowego pobrania

  ORD-H (2)

  Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 30. Opcja darmowego pobrania

  ORD-HZ

  Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (wersja 4)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 354

 31. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 8)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1a)

 32. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN/A

  Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 6)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1b)

 33. Opcja darmowego pobrania

  ORD-M (1)

  Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 34. Opcja darmowego pobrania

  ORD-OG

  Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

  Dz.U. 2017, poz. 352 (załącznik 1a)

 35. Opcja darmowego pobrania

  ORD-OG/A

  Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 352 (załącznik 1b)

 36. Opcja darmowego pobrania

  ORD-TK

  Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 1)

 37. Opcja darmowego pobrania

  ORD-TK (1)

  Informacja o zdarzeniach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 38. Opcja darmowego pobrania

  ORD-U

  Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 2)

 39. Opcja darmowego pobrania

  ORD-U (2)

  Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (formularz archiwalny)

  Link do wersji aktualnej

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 152

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Zaloguj