Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług zamieszczamy najnowsze wersje wzorów VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M w formacie MS Excel z funkcjonalnością wysyłki do bramki e-deklaracje.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 856
Uchylony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 193
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2104

Nowe wersje formularzy VAT obowiązują od dnia 1 listopada 2019 r.


Dz.U. 2019, poz. 2104

Załącznik 1
VAT-7 (20) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

Załącznik 2
VAT-7k (14) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług

Załącznik 3
VAT-8 (10) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Załącznik 4
VAT-9M (9) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Formularze branżowe > Podatkowe > VAT