Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
 • VAT-7 VAT-7
 • VAT-7 VAT-7
 • VAT-7 VAT-7

VAT-7

Krótki opis

VAT-7 (17) - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług
Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2016, poz. 2273 (załącznik 1)
Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

VAT-7 (17)

Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług. Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2016, poz. 2273 (załącznik 1)

Formularz deklaracji VAT-7 dostępny w niżej wymienionych formatach:

 • Format PDF (bez możliwości edytowania)
 • Format MS Excel (interaktywny)

VAT-7 jest deklaracją podatkową, sporządzaną i składaną w Urzędzie Skarbowym w ciągu roku. Deklaracja VAT 7 dotyczy przedsiębiorców będący czynnymi podatnikami VAT, którzy rozliczają podatek miesięcznie. Formularz VAT-7 muszą składać co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następnego po tym, którego dotyczy dokument. Jeżeli zdarzy się, że dzień ten wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, to termin złożenia dokumentu VAT 7 przechodzi na pierwszy dzień roboczy.
Zeznanie VAT-7 należy składać każdego miesiąca, niezależnie do tego, czy wykonano czynności podlegające opodatkowaniu. Za niezłożenie w ogóle lub w terminie tej deklaracji grożą sankcje karne.
Zawiera ona zestawienie VAT-u od sprzedaży (określanego należnym), jak również od zakupów (naliczonym) i porównaniu sumy obu wartości, w wyniku czego otrzymujemy wartość do zapłaty lub zwrotu.
Deklarację VAT-7 składamy do właściwego urzędu skarbowego, ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie więcej niż jednego urzędu skarbowego, właściwym urzędem do rozliczeń z tytułu podatku VAT będzie ten ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku osób prawnych będzie to urząd skarbowy ze względu na adres siedziby firmy.
Załącznikiem do formularza VAT 7 jest wzór VAT-ZD, umożliwiający przedsiębiorcy ubieganie się o zwrot wpłaconego podatku, w sytuacji gdy pomimo upływu terminu płatności wskazanego na fakturze nie uzyskał zapłaty od kontrahenta. W takim przypadku może odzyskać odprowadzony do urzędu VAT, korzystając z ulgi na złe długi.

 1. VAT-7 review by Karolina01 on 16.02.2017
  Jakość
  Cena

  Najlepiej dopracowany formularz VAT na rynku, pobieram od lat.

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.