Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2010 Nr 183, poz. 1234
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2229

Dz.U. 2019, poz. 2229

Załącznik
Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Zaświadczenia/Oświadczenia