Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2530
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1188


Dz.U. 2020, poz. 1188

Załącznik
ZAW-NR Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Formularze branżowe > Podatkowe > Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)