ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1106
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1972

Nowy Wzór Z-KW Statystycznej karty wypadku obowiązuje od dnia 17 października 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1972

Załącznik
Z-KW Statystyczna karta wypadku (format MS Word)

Formularze branżowe > BHP i HACCP > BHP