ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1761
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2069

Wzory dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Dz.U. 2016, poz. 1761

Załącznik 1
Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa

Załącznik 2
Wniosek o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego

Załącznik 3 (Dz.U.2019.2069 zał. 1)
Karta specjalizacji pielęgniarki/położnej

Załącznik 4
Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego

Załącznik 7
Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa / położnictwa

Załącznik 8 (Dz.U.2019.2069 zał. 2)
Karta kursu kwalifikacyjnego pielęgniarki / położnej

Załącznik 9
Zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek / położnych

Załącznik 10
Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego pielęgniarek / położnych

Załącznik 11 (Dz.U.2019.2069 zał. 3)
Karta kursu specjalistycznego pielęgniarki / położnej

Załącznik 12
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego dla pielęgniarek / położnych

Załącznik 13
Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego dla pielęgniarki / położnej

Załącznik 14
Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego dla pielęgniarek / położnych


Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Pielęgniarki i położne