ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1412
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2083

Dz.U. 2017, poz. 1412

Załącznik
Wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Formularze wniosków medycznych