ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego pobierz w formacie MS Word.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2008 nr 14 poz. 91
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1645

Wniosek obowiązuje od dnia 13 września 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1645

Załącznik
Wniosek o wydanie zezwolenia wstępnego na poddanie odpadów procesowi odzysku

 


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska > Odpady