Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

38 produkt(ów)

 1. Karta ewidencji odpadów

  Dz.U. 2014, poz 1973 (załącznik 2)

 2. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

  Dz.U. 2014, poz. 1973 (załącznik 4)

 3. Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

  Dz.U. 2014, poz. 1973 (załącznik 6)

 4. Karta przekazania odpadów

  Dz.U. 2014, poz. 1973 (załącznik 1)

 5. Sprawozdanie kwartalne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 934 (załącznik 1)

 6. Sprawozdanie roczne marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 934 (załącznik 5)

 7. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2213 (załącznik 2)

 8. Zaświadczenie potwierdzające recykling

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2213 (załącznik 1)

 9. Dokument potwierdzający recykling

  Dz.U. 2015, poz. 278 (załącznik 2)

 10. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

  Dz.U. 2014, poz. 1973 (załącznik 3)

 11. Dokument potwierdzający odzysk

  Dz.U. 2015, poz. 278 (załącznik 1)

 12. Roczne sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 934 (załącznik 2)

 13. Roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem za 2016 r. i 2017 r.

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2184 (załącznik 2)

 14. Roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2184 (załącznik 1)

 15. Wniosek o wpis do rejestru dla autoryzowanego przedstawiciela

  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2353 (załącznik 2)

 16. Wniosek o wpis do rejestru dla wprowadzającego sprzęt

  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2353 (załącznik 1)

 17. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  Formularz obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1701

Ustaw kierunek malejący

38 produkt(ów)