OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2019, poz. 871
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 939


Dz.U. 2020, poz. 939

Załącznik
Potwierdzenie dostarczenia nieczystości ciekłych przez dostawcę do stacji zlewnej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska > Odpady