Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 2323
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2212

Wzory orzeczenia lekarskiego / psychologicznego obowiązują od 29 listopada 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 2212

Załącznik 1
Orzeczenie lekarskie o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Załącznik 2
Orzeczenie psychologiczne o posiadaniu zdolności / nie posiadaniu zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej


Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Badania psychologiczne