Nowe wersje kalkulatorów podatkowych - OBLICZ ZALICZKI NA PODATEK (17,75% i 32%)

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowaliśmy zaktualizowane wersje kalkulatorów podatkowych: zaliczek miesięcznych i kwartalnych na podatek według zasad ogólnych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, stosujących od października wymienioną w art. 5 ustawy, stawkę 17,75% dla rozliczeń w całym 2019 r.

 AKTUALIZACJI ULEGŁY PONIŻSZE KALKULATORY PODATKOWE:

 1. Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 17,75% i 32%)

 2. Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 17,75% i 32%)

3.
 Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych - nie uwzględnia ulgi podatkowej (skala podatkowa 17,75% i 32%)