Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim, zamieszczamy interaktywny wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim

Dz.U. 2019, poz. 2318

Druk karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim obowiązuje od dnia 28 listopada 2019 r.

Załącznik
Karta zdrowia dla rybaka na statku rybackim - POBIERZ

Formularze branżowe > Urzędowe Służba Zdrowia > Karty medyczne