Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1141
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1640

Dz.U. 2020, poz. 1640

Wzór Informacji o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie obowiązuje od dnia 9 października 2020 r. Format pliku - MS Word.


Załącznik
Formularz podziału czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie

Formularze branżowe > Prawne > Sądowe