ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu  detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1236
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1515


Dz.U. 2019, poz. 1515

Formularz obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2019 r.


Załącznik
Dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi


Formularze branżowe > Urzędowe > Służba Zdrowia > Pozostałe medyczne