Robert +48 608 436 383 | Kamila +48 608 436 384 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • ZUS RMUA ZUS RMUA
  • ZUS RMUA ZUS RMUA

ZUS RMUA

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

Dostępność: W magazynie

6,00 zł  (7,38 zł brutto)

* wymagane pola

6,00 zł  (7,38 zł brutto)

Szczegóły

Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej.

Każdy płatnik składek (np. dla pracownika – pracodawca, dla zleceniobiorcy – zleceniodawca, dla pobierających zasiłek dla bezrobotnych – wypłacający Urząd Pracy) jest zobowiązany do   przekazania ubezpieczonemu wszystkich informacji, które były zawarte w imiennych  raportach miesięcznych, składanych przez płatnika do ZUS. Informacje te powinny  być przekazane na piśmie w celu  ich  weryfikacji.

Raport (informacja) przekazany ubezpieczonemu zawiera miesiąc i rok, których raport dotyczy. Formularz ZUS RMUA powinien zawierać informacje dotyczące ubezpieczonego, tj. jego numery identyfikacyjne (PESEL, NIP) oraz nazwisko i imię. Imienne raporty miesięczne przekazywane do ZUS zawierają również datę sporządzenia raportu miesięcznego oraz oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym, to informacje te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem zakwestionuje ZUS.

Prawidłowo sporządzony raport dla ubezpieczonego może być pomocny m. in. Przy weryfikowaniu przez ubezpieczonego otrzymanej z ZUS Informacji o stanie   konta. Analizując  kwoty  składek  ubezpieczony  powinien  porównać kwoty  składek  podane  w informacji z kwotami podanymi za dany miesiąc przez płatnika składek (na dokumencie ZUS RMUA  lub  innym  przekazywanym  przez  płatnika).

Informacja  dla  ubezpieczonego  w  proponowanej  formie  raportu  ZUS  RMUA  ułatwia pracodawcom  poświadczanie    podlegania    ubezpieczeniu    zdrowotnemu    i    pozwala    na korzystanie przez ubezpieczonego ze świadczeń leczniczych bez dodatkowych dokumentów.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj