Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..

ZUS

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 146

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Opcja darmowego pobrania

  ZUS ZAA

  Interaktywny ZUS ZAA
  Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 11)

 2. Opcja darmowego pobrania

  ZUS ZBA

  Interaktywny ZUS ZBA
  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 10)

 3. ZUS ZCNA

  Interaktywny ZUS ZCNA
  Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 2)

 4. ZUS ZFA

  Interaktywny ZUS ZFA
  Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 7)

 5. ZUS ZIPA

  Interaktywny ZUS ZIPA
  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 8)

 6. ZUS ZIUA

  Interaktywny ZUS ZIUA
  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 4)

 7. ZUS ZPA

  Interaktywny ZUS ZPA
  Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 6)

 8. ZUS ZUA

  Interaktywny ZUS ZUA
  Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  AKTYWNY FORMAT PDF
  . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 1)

 9. Opcja darmowego pobrania

  ZUS ZWPA

  Interaktywny ZUS ZWPA
  Wyrejestrowanie płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 9)

 10. ZUS ZWUA

  Interaktywny ZUS ZWUA
  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 5)

 11. ZUS ZZA

  Interaktywny ZUS ZZA
  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 3)

 12. ZUS Rp-1 Epom

  Wniosek o emeryturę pomostową
  Formularz obowiązujący od dnia 14.02.2017 r.

   

 13. ZUS Rp-12

  Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  Formularz obowiązujący od dnia 14.02.2017 r.

 14. ZUS ZSWA

  Interaktywny ZUS ZSWA
  Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 17)

 15. ZUS RZA

  Interaktywny ZUS RZA
  Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 13)

 16. ZUS RSA

  Interaktywny ZUS RSA
  Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 14)

 17. ZUS Rp-3

  Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.

 18. ZUS Rp-3a

  Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja dwujęzyczna stosowana w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą)

 19. ZUS Rp-18

  Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
  Formularz obowiązuje od dnia 14.02.2017 r.

 20. ZUS FZLA

  Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
  Formularz obowiązujący od dnia 26 stycznia 2016 r.

 21. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 1)

 22. Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego

  Dz.U. 2011 Nr 73, poz. 395 (1)

 23. ERN

  Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
  Formularz obowiązujący od dnia 2 października 2017 r.

 24. ZUS KOA

  Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

 25. ZUS DRA

  Interaktywny ZUS DRA
  Deklaracja rozliczeniowa
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 15)

 26. ZUS RCA

  Interaktywny ZUS RCA
  Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r.
  Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 12)

 27. Opcja darmowego pobrania

  ZUS RMUA

  Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

 28. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

  załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004”

 29. Opcja darmowego pobrania

  ZUS IWA

  Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
  Wzór obowiązuje od dnia 13 stycznia 2010 r.
  Dz.U. 2013, poz. 878 (załącznik 4)

 30. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  Interaktywny wzór w formacie MS Word - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 31. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek

  Interaktywny formularz ZUS Z-3b
  Formularz obowiązujący od dnia 11.02.2016 r.
  Pobierz ZUS Z-3

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 146

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4